Niepotrzebne obowiązki administracyjne kosztują firmy 77 mld zł rocznie

Dalsza redukcja obciążeń administracyjnych to główny cel Ministerstwa Gospodarki na najbliższe 4 lata. Biorąc pod uwagę tempo prac tego resortu, zmian w tym zakresie możemy spodziewać się najwcześniej rok przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.