Nie samym Facebookiem żyje firma

Facebook nie jest zjawiskiem nowym, więc oszczędzę sobie tutaj wywodów na temat wciąż rosnącej popularności tego serwisu.