Najnowszy raport firmy CBRE o rynku zakupów on-line

Jak podaje najnowszy raport "Europe's Online Consumer" (Konsument Internetowy w Europie) firmy doradczej CBRE to właśnie kwestie bezpieczeństwa pozostają najważniejszym czynnikiem warunkującym rozwój rynku zakupów internetowych. Kolejnymi warunkami są rozwój nowych technologii na danym rynku oraz wprowadzenie nowych metod płatności.