Minister umorzy zaległe świadczenia wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Marszałek województwa będzie składał wnioski o rozłożenie na raty należności wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.