Minister finansów maskuje deficyt kosztem przedsiębiorców

Składka na Fundusz Pracy to specyficzna forma opodatkowania. W teorii fundusz gromadzi pieniądze na "walkę z bezrobociem". W praktyce, tylko część środków zgromadzonych na specjalnym koncie jest wydatkowana na ten cel.