Masz dłużnika? Nie czekaj na komornika!

W Polsce wierzytelności pieniężne są egzekwowane tylko w około 40% spraw. Tak niski profil skutecznie egzekwowanych spraw nie wynika bynajmniej z braku majątku dłużników czy też niestaranności komorników sądowych.