Małe firmy zatrudniają po znajomości

W większości małych i średnich firm dominuje zatrudnienie z polecenia,
tzn. po znajomości – wynika z badań przeprowadzonych przez Katedrę
Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej.