Leki z Rejestru Produktów Leczniczych mają korzystną stawkę VAT

Leki, które nie były wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, są opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług.