Lead nurturing – recepta na zwiększenie sprzedaży w kryzysie

Firmy świadczące usługi w obszarze business-to-business napotykają na coraz większe trudności w zdobywaniu klientów. Tradycyjne formy generowania leadów sprzedażowych, zarówno w internecie, jak i w off-linie, przestają przynosić oczekiwane rezultaty.