Kuba likwiduje ministerstwo cukrownictwa i szuka zagranicznego kapitału

Kuba postanowiła zlikwidować kluczowy niegdyś na wyspie resort gospodarczy, ministerstwo cukrownictwa, ponieważ „nie spełnia ono już w państwie żadnej funkcji”, i powołać „Zrzeszenie przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego” z udziałem obcego kapitału.

Posted in Bez kategorii