Kto rządzi w spółdzielniach mieszkaniowych?

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych nadal mogą podejmować uchwały w sprawach zastrzeżonych dla walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Zwrócił się o to do sądu rzecznik praw obywatelskich.