Kto może reprezentować podatnika podczas kontroli z urzędu skarbowego

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia. W wyjątkowych przypadkach można ją wszcząć po okazaniu legitymacji służbowej. Kto podczas nieobecności kontrolowanego może go reprezentować?