Kryszkiewicz: Apokalipsa w świecie biednych notariuszy

Absolwencie prawa, nie idź tą drogą