Kraje UE przeciwko głównym założeniom reformy polityki rybołówstwa UE

Większość krajów UE nie popiera głównych założeń przyjętego przez KE pakietu reform Wspólnej Polityki Rybołówstwa. We wtorek o reformie tej polityki rozmawiali ministrowie rolnictwa UE pod przewodnictwem Marka Sawickiego, kolejna debata w październiku.