Kombatanci nie będą kontrolowani przez ośrodki pomocy społecznej

Kierownik ośrodka pomocy społecznej zostanie zwolniony z obowiązku wystawiania kombatantowi lub osobie represjonowanej dokumentu potwierdzającego jego sytuację rodzinną i materialną. Bez takiego stanowiska, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do tej pory nie miał prawa przyznać osobie uprawnionej żadnego wsparcia.