Kiedy zapłacisz podatek od zapomogi

Przedsiębiorca, który chce wspomóc swojego pracownika finansowo w trudnej życiowej sytuacji, może udzielić mu zapomogi. Należy jednak pamiętać, że o jej zwolnieniu z opodatkowania decyduje nie tylko wysokość zapomogi, ale także cel, na jaki zostanie udzielona.