Józef Wancer w Radzie Nadzorczej Alior Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alior Banku podjęło 7 października br. uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku. W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie, złożoną przez Krzysztofa Rybińskiego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Józefa Wancera.