Jeden sędzia wystarczy do rozpoznania sprawy o wynagrodzenia pracowników

Pracodawca może potrącić z pensji pracownika swoją wierzytelność potwierdzoną sądowym tytułem wykonawczym po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego.