Jakie sankcje może zastosować pracodawca wobec krytykującego go pracownika

Prawo do krytyki wynika z konstytucyjnie zagwarantowanej wolności wypowiedzi, tak więc nie może zostać wyłączone w umowie o pracę lub w inny sposób ograniczone przez pracodawcę.