Jakie ogólne zasady ograniczają działania prokurenta?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorcę, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.