Jak przebiega kontrola projektów inwestycyjnych

Sposób przeprowadzenia tzw. kontroli "na miejscu" oraz obowiązki  beneficjentów regulowane są przede wszystkim zapisami umowy o dofinansowanie.