Jak nie płacić kar w ITD

Zmiana ustawy o transporcie drogowym wprowadzi nowy taryfikator kar nakładanych przez ITD na firmy transportowe. Z 15 do 10 tys. zł zmniejszy się maksymalna wysokość grzywny, jaką Inspektorzy Transportu Drogowego będą mogli nałożyć na przewoźnika w trakcie kontroli drogowej. Wysokość kar w przypadku kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa będzie uzależniona od liczby zatrudnionych kierowców i wyniesie od 15 do 30 tys. zł. 40 tys. zł zapłacą natomiast spedytorzy i transportowi pośrednicy. Ustawa wejdzie w życie z początkiem nowego roku, ale firmy szukają skutecznych rozwiązań już dziś.