Jak można uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy

Osoby ubiegające się o rentę muszą przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą, że stan ich zdrowia wyklucza pracę zawodową. Dodatkowo ubezpieczeni muszą udowodnić, że mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy niezbędny do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy