Interwancje: gdzie mam płacić podatki

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że polscy przedsiębiorcy mają ułatwiony dostęp do zagranicznych rynków zbytu. Często zmieniają z tego powodu także swoje miejsce zamieszkania. Czy jednak wiedzą, gdzie wówczas należy odprowadzić podatek?