Gospodarcze osiągnięcia partii politycznych

Przed wyborami dyskusja toczy się wokół tematów nieistotnych, wysiłki kandydatów nastawione są na kreację wizerunku. Dlatego my postanowiliśmy wziąć pod lupę nie obietnice, lecz suche fakty: liczby oraz dokonania poszczególnych partii.