GIODO nie może nakazać udostępnienia danych internauty

Gwarancje prywatności dla użytkowników internetu nie mogą mieć charakteru absolutnego. W pewnych sytuacjach, takich jak zapobieganie przestępczości czy ochrona praw innych osób, mogą podlegać ograniczeniom.