Gdy firma się rozwija, potrzeba bardziej formalnego planowania

Większość małych i średnich firm może działać bez skomplikowanych analiz i odnieść trwały sukces. Jednak wraz z rozwojem firmy i zwiększeniem liczby działań koniecznych do zarządzania, konieczne staje się uporządkowanie działalności, wybór najbardziej zyskownych kierunków i najbardziej wartościowych projektów. Jest to jeden z najbardziej oczywistych powodów zatrudnienia menedżera, jak również jeden ze sposobów na szybkie wykazanie swoich kompetencji przed przełożonym.