Ewidencje w kantorach i lombardach

Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 19 ustawy Prawo Dewizowe działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży.