Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych w Olsztynie

W ramach programu Youth@Work wspieranego przez Komisję Europejską już 12 października 2011 r. w Olsztynie rozpoczną się Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych. Celem inicjatywy jest wspieranie samozatrudnienia wśród osób młodych oraz umożliwienie im nawiązania bliższych kontaktów z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).