Drogą elektroniczną do Krajowego Rejestru Karnego

Umożliwienie występowania o informacje i otrzymywania ich z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) drogą elektroniczną – zakłada projekt nowelizacji ustawy o KRK, który we wtorek uchwalił Sejm. Nowela pozwala prowadzić Rejestr w systemie teleinformatycznym.