Dlaczego kobietom płaci się inaczej niż mężczyznom?

Kwota naszej pensji zależy od wykształcenia, naszego doświadczenia i kompetencji… ale okazuje się, że nie tylko. Na jej wpływ ma również nasza… płeć. Jak się okazuje, kobiety zwykle dostają mniejsze pensję za ten sam zawód, który wykonują mężczyźni. Dlaczego tak jest?
Nie jest tajemnicą, że na polskim rynku kobiety mają mniejsze pensję od mężczyzn. Nie są to jedynie przypuszczenia lub pojedyncze skargi ze strony kobiet – dane statystyczne jasno podają, że średnie zarobki są zdecydowanie większe w przypadku mężczyzn. Co niepokojące, dane statystyczne pokazują także, że większe bezrobocie dotyka kobiet, wśród których odsetek pracujących osób jest mniejszy. Różnice w kwocie pensji mogą być kolosalne, sięgając sum nawet kilku tysięcy złotych. W zależności od zajmowanego stanowiska różnice te mogą być większe, generalnie więc im wyższą posadę zajmują pracownicy, tym większe różnice mogą być między pensjami kobiety i mężczyzny.
Różnice w pensjach to niejedyne konsekwencję dyskryminacji pracowników ze względu na płeć. Okazuje się, że kobiety nie tylko muszą liczyć się z mniejszymi pensjami, ale też mają trudności z dostaniem się na wyższe stanowiska, na których miejscu chętniej widzi się mężczyzn. Dlatego też różnice w liczbie kobiet i mężczyzn na stanowiskach dyrektorskich są ogromne i sięgają kilkudziesięciu procent.
Warto przy tym zaznaczyć, że zgodnie z prawem konstytucyjnym, jakakolwiek dyskryminacja pracowników ze względu na płeć jest uznawana za przestępstwo. Kodeks pracy gwarantuje bowiem całkowitą równość pracowników odmiennych płci na rynku pracy.
Co zatem przesądza o fakcie, że kobiety mają niższe pensję od mężczyzn wykonywujących tą samą pracę i zajmujących to samo stanowisko? Za pewną przyczynę można przyjąć fakt, że kobiety wielokrotnie nie zdają sobie sprawy, że mogą zarabiać więcej niż swoi koledzy. Pracodawcy proponują pensję kierując się płcią pracownika, a w ten sposób kobiety nieświadome problemu godzą się zarabiać mniej.
Przyczyny, dla której pracodawcy płacą kobietom mniej może się również wiązać z faktem, że pracownica może w każdej chwili zajść w ciąże i przejść na urlop macierzyński. Jako, że jest on płatny, pracodawcy niejako „oszczędzają” zmniejszając nieco pensję kobiet.
Różnice w wysokości pensji mogą brać się również z faktu, że kobiety częściej od mężczyzn pracują w niepełnym wymiarze pracy. Wiąże się to z faktem, że wiele z nich musi dzielić swoje życie na pracę i obowiązki, takie jak wychowanie dziecka, opieka nad starszymi rodzicami, czy kontynuowanie nauki.
Jak więc kobiety powinny walczyć o wysokość swojej pensji, wiedząc, że jest ona wyższa w przypadku kolegów z pracy na tym samym stanowisku? Przede wszystkim warto walczyć o swoje i wnioskować o podwyższenie pensji na ten sam poziom, na którym pracują mężczyźni. W przypadku trudności ze strony pracodawcy warto powołać się na kodeks pracy, według którego płacenie pracownikowi mniej jedynie ze względu na płeć, jest niezgodne z prawem.
Jeśli jesteś świadoma tego, że mimo wyższego lub tego samego wykształcenia i kompetencji, co twój kolega pracownik otrzymujesz mniejszą pensję nie wahaj się ani chwili i walcz o swoje prawa, które masz jak każdy pracownik i jako kobieta. Twoje argumenty podparte kodeksem pracy to odpowiedni argument, by zarabiać więcej i nie być w grupie tych kobiet, które jeszcze tego prawa nie wykorzystały, godząc się na mniejszą pensję.
Redakcja portalu
StrefaKobiety.pl