Czy świadczenia z tytułu wypadku przy pracy mogą obciążać również pracodawcę

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują przede wszystkim świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Czy pracownik może jednak domagać się dodatkowej rekompensaty bezpośrednio od pracodawcy?