Czy rachunek przesłany za pomocą poczty elektronicznej można zaksięgować?

Rozporządzenie Ministra Finansów, które obowiązuje od 9 lutego b.r. zniosło przymus zamieszczania własnoręcznego podpisu oraz wyrazów „Oryginał” lub „Kopia” na wystawionych rachunkach.