Czy kompensata daje prawo do przyspieszonego zwrotu VAT?

Czy często spotykana w praktyce gospodarczej zapłata należności między przedsiębiorcami, następująca w drodze kompensaty wzajemnych rozliczeń, spełnia warunek do przyspieszonego zwrotu VAT?