Czy istnieje zmowa na rynku spożywczym (producenci – dyskonty)?

10 listopada 2011 Polska Izba handlu zwróciła się do UOKIK z prośba o wyjaśnienie pisma, w którym Urząd rozstrzyga i odrzuca bez wszczęcia sprawy (sic!) wniosek Polskiej Izby Handlu z 24 sierpnia 2011 r.