Częściowa likwidacja środka trwałego

Rozliczam spółkę z o.o., która dokonuje częściowej likwidacji środka trwałego (ciąg technologiczny). Jego wartość początkowa wynosiła 10.560.000 zł. Kwota dotychczasowego umorzenia wynosi 6.150.000 zł. Wartość początkowa likwidowanej części wynosi 1.150.000 zł, a przypadające na nią umorzenia wynoszą 669.744 zł.