Coraz mniej dzieci z zasiłkiem rodzinnym

Niepodnoszone od siedmiu lat kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych spowodowało, że prawo do nich w tym czasie straciło 2,7 mln dzieci.