Co wybrać: pieniądz czy kapitał?

Często nie rozróżniamy tych pojęć. W języku potocznym uznajemy je za równoważne i używamy zamiennie. Może, dlatego, że zarówno pieniądz, jak i kapitał, są reprezentantami i nośnikami pewnej wartości.