Budżet na 2012 r. bezpieczny i przy 3-proc. wzroście PKB

Minister finansów Jacek Rostowski ocenił, że budżet jest bezpieczny nawet, jeżeli wzrost PKB w 2012 roku wyniesie 3 proc. W jego opinii, dług publiczny nie powinien przekroczyć progu 55 proc. w relacji do PKB.