Bolesne cięcie etatów w urzędach

Tylko nieliczne ministerstwa zdecydowały się na grupowe zwolnienia. Premier żąda od urzędów comiesięcznych raportów o stanie zatrudnienia. Do jutra dyrektorzy generalni muszą zredukować etaty do poziomu z 2007 roku.