BNP Paribas podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym

W ramach prowadzonego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) bank uzyskał możliwość poręczenia portfela kredytów dla firm z sektora MŚP o łącznej wartości do 1,2 mld zł.