Biletu jednorazowego nie można przekazać

Pasażer, który przekaże skasowany wcześniej bilet innemu pasażerowi, może zapłacić mandat. To samo grozi temu, kto bilet przyjął i okazał go do kontroli.