Białoruska telewizja o szczycie w Warszawie: Trybuna dla brutalnych ataków na nasz kraj

Według białoruskiej telewizji państwowej szczyt Partnerstwa Wschodniego stał się trybuną dla brutalnych ataków na ten kraj, zaproponowano na nim przyjęcie „antybiałoruskiej deklaracji”, a krajom, które się na to nie zgodziły, zagrożono represjami ze strony UE.