Bez zgody rady wójt nie złoży skargi

Podstawą skierowania skargi do sądu administracyjnego jest uchwała organu stanowiącego gminy. Jeśli jej nie ma, sąd nie zajmie się merytorycznie sprawą.