Bez decyzji nie ma podatku od nieruchomości

Właściciele mieszkań płacą podatek dopiero po otrzymaniu decyzji od gminy. Zdarza się, że urząd bez jej wydania wzywa od razu do zapłaty należności. Podatnik musi zapłacić, gdy urząd udowodni, że wydał i doręczył decyzję.