Bank BPS zwiększył zaangażowanie akcyjne w spółce Alterco

Spółka Alterco przekazała w formie raportu bieżącego informację o nabyciu, przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA, 125 000 akcji. Bank od lipca br., sukcesywnie zwiększał swoje zaangażowanie w akcjonariacie Alterco SA. Rezultatem tych działań jest posiadanie obecnie, przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA, 12,28% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. Jest to kolejny znaczący inwestor kwalifikowany, który dostrzega potencjał rynkowy Alterco SA.