Auto a konsekwencje podatkowe

Konieczność uregulowania należności na rzecz państwa pojawia się już w momencie zakupu pojazdu, a to dopiero początek.