Audyty zarządzania bezpieczeństwem informacji sztuką dla sztuki?

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych w polskich urzędach skupiają swoje wysiłki przede wszystkim na kwestiach formalnych, pomijając stan faktyczny. Przeprowadzane w nich audyty skupiają się w większości na tworzeniu kolejnych polityk, wytycznych opisujących jak powinien wyglądać stan idealny. Jednak niewielu audytorów i audytowanych wie gdzie w rzeczywistości dane cyfrowe są przechowywane.