Ryszard Petru: W oczekiwaniu na inwestycje

Równolegle z ogłoszeniem przez GUS szacunku PKB za 2010 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaprezentował aktualizację swej głównej ekonomicznej publikacji, jaką jest World Economic Outlook. Pozwala […] Read More