Topolewska: Gminna gimnastyka

Rząd w ramach ofensywy legislacyjnej chce pomóc pracującym rodzicom i poprawić sytuację dzieci. Jej koszty będą jednak ponosić głównie gminy. Będą się więc one po […] Read More

Adopcje ze wskazaniem pod kontrolą

Pod koniec sierpnia wielkopolscy policjanci zatrzymali pośrednika, który organizował handel dziećmi. Przez internet wyszukiwał kobiety, które w zamian za 30

Firmy zapłacą ZUS od abonamentu medycznego

ZUS kontroluje firmy, czy płacą składki od abonamentów medycznych. Pracodawcy protestują przeciw zmuszaniu ich do dodatkowych obowiązków. Jeśli pracownik współfinansuje abonament, jego firma może uniknąć […] Read More

Notariusz nie zgłosi spadku za podatnika

Notarialne poświadczenie dziedziczenia podlega zgłoszeniu w urzędzie skarbowym na takich samych zasadach jak sądowe postanowienie stwierdzające nabycie spadku.

Od dziś można inwentaryzować majątek

Inwentaryzację magazynu można rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, czyli już 1 października. Za przeprowadzenie obowiązków w tym zakresie odpowiada kierownik […] Read More

Firmy potrzebują stref ekonomicznych

Dzięki specjalnym strefom ekonomicznym firmy w nich prosperujące mogą m.in. zatrudniać nowych pracowników. Organy podatkowe powinny wspierać takich inwestorów, gdyż tacy przedsiębiorcy wspomagają rozwój polskiej […] Read More